Andere methoden voor grote groepen Afdrukken

 

Naast Open Space Technology zijn met name de laatste 20 jaar velerlei andere methoden ontwikkeld om tot intensieve uitwisseling van kennis en ideëen te komen in grotere groepen, bijvoorbeeld:

- Appreciative Inquiry
- Camp
- Conference Model
- Future Search
- Idea Factory
- Journey through Time
- Management Game
- Participative Design
- Real Time Strategic Change
- Rites of Passage
- Storytelling
- Treasure Hunt
- Simureal
- Strategic Conferencing
- Walk See Do
- Whole Systems Change
- World Café

Een hondertal hiervan staan samengevat in “The Change Handbook”
(zie literatuur).