Wat is Open Space Technology ?
Kursussen en bijeenkomsten
Voorbeelden van Open Space bijeenkomsten
Logistiek
Literatuur en materiaal
Andere methoden voor grote groepen
Wat is het Open Space Institute ?
Links
Kontakt
Wat is Open Space Technology ? PDF Afdrukken E-mail
Artikelindex
Wat is Open Space Technology ?
Page #
Page #
Page #
Alle pagina's

De werkvorm. Hoe werkt Open Space ?

Tijdens een voorbereidingsbijeenkomst bespreekt de gastheer of gastvrouw annex initiator samen met de OST-begeleider de vraagstelling. Tijdens deze bijeenkomst worden het doel en de centrale vraagstelling geformuleerd. Er wordt vastgesteld wie er wordt uitgenodigd en hoe lang de Open Space-sessie zal duren. Zo kan een sessie een dag duren. Een sessie kan ook uit drie volle dagen bestaan. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst wordt tevens een schets gemaakt van de uitnodiging. In de invitatie is glashelder weergegeven wat het doel en de vraagstelling is van de Open Space-bijeenkomst. Uit de uitnodiging blijkt ook dat de Open Space een inspirerende en bijzondere meeting zal zijn. Open Space is efficiënt, netwerkbevorderend en zelforganiserend.


Een paar voorbeelden van recente vraagstellingen


“Ons bedrijf groeit explosief: hoe slagen we erin tegelijkertijd onze eigen ontwikkeling
   en plezier in ons werk vast te houden ?”
“we moeten ons ziekenhuis sluiten, hoe doen we dat zo goed en zorgvuldig mogelijk ?”
“is onze beroepsgroep een uitstervende soort, of het beroep van de toekomst ?“
“We hebben nu een nieuwe organisatiestructuur: hoe zorgen we ervoor dat hij ook werkt ?”
“Wij doen langer over productontwikkeling dan onze concurrenten: hoe halveren we
   onze ontwikkelingstijd ?“
“Wat is een goede balans tussen werk en privéleven, en hoe creëren we deze in ons bedrijf ?”
“Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit, en hoe creëren we die ?”
“Hoe kunnen we landbouw, recreatie, natuur en andere functies in onze provincie het best verenigen,
   en hoe werken we samen om dat te bereiken ?”
“Hoe kunnen we gebruik maken van de crisis om onze positie ten pzichte van de concurrentie
  te verstevigen ?”.


Verloop


Bij het begin van een Open Space bijeenkomst zitten deelnemers in een grote kring zonder tafels.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
01/16 


De gastheer, veelal de directeur of bestuursvoorzitter houdt een kort openingswoord om
(1) kort en krachtig (het belang van) de centrale vraagstelling te formuleren
(2) de deelnemers om hulp te vragen bij het oplossen van deze vraagstelling
(3) toe te zeggen, dat de resultaten van de bijeenkomst een belangrijke rol zullen spelen
in het vervolgtraject.

Opening1
Opening2
Opening3
Opening4
Opening5
Opening6
1/6 

De begeleider zorgt ervoor dat de deelnemers zich concentreren, schept de open ruimte en legt de werkwijze uit. Deelnemers zetten vervolgens die thema’s die zij het belangrijkst vinden op de agenda: het kunnen ideëen, problemen, technische of practische vraagstukken of oplossingen zijn - afhankelijk van wat voor elke deelnemer van belang is.


Agenda1
Agenda10
Agenda11
Agenda12
Agenda13
Agenda14
Agenda2
Agenda3
Agenda4
Agenda5
Agenda6
Agenda7
Agenda8
Agenda9
01/14 


Wanneer de agenda af is, gaan deelnemers naar de agenda (die op flappen op de muur hangt) en besluiten aan welke discussie zij willen deelnemen, en schrijven hun naam bij het betreffende thema. Vervolgens gaan alle groepen die zo zijn gevormd aan het werk.

Discussions1
Discussions10
Discussions11
Discussions12
Discussions13
Discussions14
Discussions2
Discussions3
Discussions4
Discussions5
Discussions6
Discussions7
Discussions8
Discussions9
01/14  
Danish(DK)Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)